Hodnoty a teze

Hodnoty (v profesionální oblasti):

Ve svých činnostech uplatňuji tyto hodnoty:

 • Jistota, že investice jsou prováděny správně a směřují k úspěšnému naplnění investičních cílů
 • Jistota, že finanční plán je stanoven správně a směřuje k úspěšnému dosažení životních cílů
 • Jistota, že úspěšným investováním, finančním plánováním (i ostatními finančními kroky) vytváříme správné vzory pro mladou generaci
 • Dobrý pocit z úspěšného investování, dosahování stanovených cílů i z poskytnutých správných vzorů mladé generaci

a realizuji činnosti (teze):

Teze:
 • Přináším do životů bohatství
 • Pomáhám tvořit dobrou budoucnost
 • Doprovázím na cestě k finanční nezávislosti
 • Pomáhám úspěšným přeměnit peníze v bohatství
Soukromé hodnoty:
 • Štěstí
 • Harmonie (přiměřenost, vyváženost…)
 • Perspektiva