GDPR – souhlas

GDPR – souhlas  – (pro ruční vyplnění ve formátu PDF). Formulář by měl být vyplněn za všechny dospělé klienty i za děti, za které podepisuje zákonný zástupce. Prosím, vytiskněte ho, vyplňte, podepište a poštou mi ho pošlete na moji adresu. Tak budou splněny zákonné požadavky. Děkuji.